20. Święto Śliwki, Szydłów 19-20 sierpnia 2017 r.

Relacja i zdjęcia z 2016 r.

11.05.2017: Nie ma już możliwości zgłaszania stoisk handlowych na imprezie. Cały dostępny plac został zajęty.

01.03.2017:
Gminne Centrum Kultury w Szydłowie informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości składania ofert na obsługę imprezy w zakresie:
- wesołego miasteczka (w rynku)
- wyłącznej obsługi gastronomicznej (grille, napoje, piwo) na placu zamkowym

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta Święto Śliwki - wesołe miasteczko" lub "Oferta Święto Śliwki - gastronomia", osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów do dnia 31 marca 2017 r. Spośród dostarczonych ofert zostaną wybrane te o najkorzystniejszych warunkach dla organizatora imprezy.

Zgłoszenia stoisk handlowych podczas Święta Śliwki proszę dokonywać na adres mailowy: gck@szydlow.pl z podaniem rodzaju stoiska, asortymentu oraz potrzebnego metrażu i danych kontaktowych.

Zapraszamy firmy zainteresowane reklamą swojej działalności podczas imprezy do współpracy. W zależności od rodzaju współpracy oferujemy umieszczenie nazwy lub logo sponsora w prasie lokalnej, na plakatach i zaproszeniach, udostępnienie miejsca pod stoisko handlowe / wystawowe, umieszczenie bannera reklamowego w scenografii imprezy, kilkukrotne wyczytywanie nazwy sponsora, ewentualnie emisja jingla reklamowego podczas imprezy, podziękowanie za udział w imprezie w lokalnych mediach w tym na stronie internetowej www.szydlow.pl (ponad 54 tys. odsłon strony i 16,7 tys. unikalnych użytkowników w sierpniu 2016 roku). W sprawie szczegółów współpracy prosimy o kontakt mailowy: gck@szydlow.pl lub telefoniczny: 41 354 53 13.