Informacja LGD "Białe Ługi"

Białe ŁugiInformujemy, iż w dniu 2 września 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach...

Informacja LGD "Białe Ługi"

Białe ŁugiLokalna Grupa Działania „Białe Ługi” informuje o opublikowaniu na swojej stronie internetowej wzorów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Strony

Subskrybuj Gmina Szydłów RSS