Informacja nt. wsparcia finansowego (azbest) 2015

azbestUrząd Gminy w Szydłowie informuje, że zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłów” w roku 2015 jest realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz budżetu Powiatu Staszowskiego.

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Wójta Gminy Szydłów i Przewodniczącego Rady Gminy Szydłów wystosowane w dniu 24 lipca 2015 r., zawierające prośbę o uruchomienie działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", w związku z huraganem i gradobiciem.

Strony

Subskrybuj Gmina Szydłów RSS