Rekrutacja do przedszkoli 2018

PrzedszkoleInformuję, że wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane są od 01.03.2018 r. do 19.03.2018 r.

Są pieniądze na energię odnawialną!

KolektoryGmina Szydłów uzyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe, dla projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów.

Zaproszenie na konferencję do Sichowa Dużego

ŚODR ModliszewiceŚwiętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym zapraszają do udziału w konferencji: Zasady przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2018 oraz bieżące informacje z zakresu działalności instytucji rolniczych.

Strony

Subskrybuj Gmina Szydłów RSS