Odpustowy koncert

Szydłowski kościół od początku swego istnienia (od 600 lat) jest pod patronatem św. Władysława - syna Beli (króla węgierskiego) i Rychezy (córki Mieszka II). Patronując szydłowskiej parafii zobowiązuje do pielęgnacji cnót właściwych dla jego życia: głębokiej wiary, sprawiedliwych rządów, męstwa, troski o własny kraj i poddanych.

Koncert św. Władysław

Zespół „Civitas Musica” podjął się przypomnienia postaci św. Władysława i przygotował koncert muzyczny o tym świętym. W dniu 27.06.2017 o godz. 18.00 w kościele parafialnym zostały wykonane utwory: „Gaude Mater Polonia”, „Cantio Polonica”, „Ave Maria” D. Cacciniego, „Ave Verum” W. A. Mozarta, pieśń „Warto żyć dla miłości”, „Sarabanda” Corellego i inne drobne utwory.

Wykonawcami byli utalentowani i rozsmakowani w uprawianiu muzyki: Justyna Zimoląg – ładny sopranowy głos z perspektywą rozwoju, Zuzanna Ziółkowska – kwitnąco emanująca ciepłym brzmieniem altowego fletu, Mikołaj Rudnik – flet sopranowy rozwijający jego wrodzoną muzykalność. Koncert wspomagała swym śpiewem Henryka Kluszczyńska oraz Halina Ratajczak przybliżające postać św. Władysława. Całość przygotował i poprowadził Adam Kluszczyński.