Ponowne przymrozki wiosenne - wnioski o szacowanie

PrzymrozkiW związku z ponownym wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych - które miało miejsce w dniu 9 maja 2017 roku, Wójt Gminy Szydłów informuje, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach rolnych w terminie do dnia 22 maja 2017 r. (poniedziałek).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Szydłów, w pokoju nr 12 - sekretariat.

Wzór wniosku w linku poniżej.

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie, w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

Osoby, które już złożyły wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku przymrozków wiosennych, które miały miejsce w okresie 15-22.04.2017 r. a w ich gospodarstwach rolnych wystąpiły dodatkowe szkody spowodowana przymrozkiem wiosennym w dniu 09.05.2017 r., składają jedynie uzupełnienie wniosku, bez konieczności ponownego dostarczania kserokopii wniosku o płatności bezpośrednie.

Wzór uzupełnienia wniosku w linku poniżej.