Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Logotypy UE

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

UE Gmina Szydłów PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów