Przekroczenie norm jakości powietrza

SmogInformacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Staszowie: Raporty dobowe WIOŚ w Kielcach wskazują, iż w dniu 15.02.2017 r. stacje pomiarowe w Kielcach i w Połańcu odnotowały przekroczenie wartości 200 mikrogramów/m3, odpowiednio w Kielcach 212,13 i w Połańcu 207,78.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu wysokich stężeń szkodliwych pyłów w powietrzu na zdrowie ludności zaleca się pozostawanie w pomieszczeniach i ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.

Źródło: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Staszowie