Rada Gminy Szydłów

Rada Gminy kadencji 2014 - 2018

1. Juszczak Janusz (Kotuszów) Przewodniczący Rady Gminy (zmarł 01.12.2017)
2. Jerzy Klamczyński (Szydłów) Wiceprzewodniczący RG
3. Krzysztof Fit (Wola Żyzna) radny
4. Tadeusz Gąsiorek (Korytnica) radny
5. Łukasz Gondek (Szydłów) radny
6. Krzysztof Gruca (Osówka) radny
7. Ireneusz Jastrząb (Potok) radny
8. Andrzej Pasternak (Brzeziny) radny
9. Ryszard Sadłocha (Rudki) radny
10. Karolina Samiec (Gacki) radna
11. Katarzyna Skuza (Solec) radna
12. Marek Skuza (Mokre) radny
13. Andrzej Tuz (Jabłonica) radny
14. Kornelia Wiewióra z d. Pytowska (Szydłów) radna
15. Leszek Wójcik (Grabki Duże) radny

Dyżury radnych

Dyżury w Urzędzie Gminy (I piętro, pok. 14)

Jerzy Klamczyński - Z-ca Przewodniczącego Rady
Poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00

Skład Rady Gminy Szydłów kadencji 2010 - 2014