Rekrutacja do przedszkoli

Informuję, że wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane są, analogicznie jak to było w roku poprzednim, od 01.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

Druki wniosków udostępniają i wnioski przyjmują: dyrektor Publicznego Przedszkola w Szydłowie Pani Stanisława Trelińska i Dyrektor Punktu Przedszkolnego w Szydłowie Pani Maria Stachuczy.

Jednocześnie informuję, że ogłoszenie pełnego harmonogramu rekrutacji i kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Szydłów zostaje wstrzymane do czasu ogłoszenia przepisów wykonawczych o naborze do publicznych szkół i przedszkoli.

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński