Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Szydłów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz warunki udziału w w/w przetargu, który odbędzie się dnia 24 marca 2017 r., zawiera załącznik zamieszczony poniżej.