Urząd Gminy

Urząd Gminy Szydłów, świętokrzyskieUrząd Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

tel./fax: 41 354 51 25
e-mail: gmina@szydlow.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Dane do faktur
Gmina Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów
NIP 866-16-08-398

Regon 291010814

Konto bankowe: 09 8521 0006 2001 0000 0130 0002
(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłaty skarbowe, opłaty za odpady komunalne, udostępnianie danych osobowych, należności za wodę, ścieki, wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, sprzedaż lokali użytkowych i wykup lokalu mieszkalnego)


Wójt Gminy - Jan Klamczyński, pok. 12 (tel. wew. 32)
Sekretarz - Janusz Sowa, pok. 9 (tel. wew. 33)
Skarbnik - Alicja Kłonicka, pok. 7 (tel. wew. 42)

Referat Organizacyjny
Sekretarz, kierownik Referatu Organizacyjnego - Janusz Sowa, pok. 9 (tel. wew. 33)
Stanowisko ds. kancelarii, spraw socjalnych - Agnieszka Pasternak, pok. 11 (tel. wew. 31)
Stanowisko ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i spraw wojskowych - Grażyna Boś, pok. 15 (tel. wew. 36)
Stanowisko ds. obsługi rady - Teresa Kaniszewska, pok. 13 (tel. wew. 44)
Informatyk - Mateusz Szwarc, pok. 22 (tel. wew. 46)

Referat Finansowy
Skarbnik, kierownik Referatu Finansowego - Alicja Kłonicka, pok. 7 (tel. wew. 42)
Specjalista księgowa budżetowa, z-ca Skarbnika - Anna Pytowska, pok. 8 (tel. wew. 34)
Specjalista księgowa budżetowa i inwentaryzacji - Władysława Gumułczyńska, pok. 8 (tel. wew. 34)
Specjalista księgowa ds. płac i ubezpieczeń - Monika Kwiatek, pok. 8 (tel. wew. 34)
Wymiar podatków i opłat - Anna Mikuśkiewicz, pok. 13 (tel. wew. 44)
Specjalista księgowa podatkowa - Barbara Kręcisz, pok. 1 (tel. wew. 41)
Księgowość budżetowa, podatek od środków transportowych i VAT - Agata Suchojad, pok. 1 (tel. wew. 41)
Stanowisko ds. obsługi kasowej - Teresa Kaniszewska, pok. 13 (tel. wew. 44)

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Referatu - Bożena Stępień, pok. 21 (tel. wew. 39)
Z-ca Kierownika - Janusz Machnik, pok. 21 (tel. wew. 39)
Gospodarka przestrzenna, ochrona przyrody - Paweł Kluszczyński, pok. 23 (tel. wew. 40)
Gospodarka nieruchomościami - Izabela Jaros, pok. 23 (tel. wew. 40)
Fundusz sołecki, OSP, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe - Sylwester Celejowski, pok. 9 (tel. wew. 51)

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kierownik Referatu - Anna Suchorowska, pok. 19 (tel. wew. 38)
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna - Marta Stachowicz-Hanczke - pok. 19 (tel. wew. 38)
Drogownictwo i komunikacja - Sławomir Kręcisz, pok. 22 (tel. wew. 46)
Stanowisko ds. inkasa i fakturowania - Michał Kaczmarczyk, pok. 1 (tel. wew. 41)

Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca kierownika USC, dowody osobiste - Agnieszka Wilk, pok. 16 (tel. wew. 43)

Stanowiska samodzielne
Inspektor ds. promocji gminy - Piotr Walczak, pok. 2 (tel. wew. 45)

Szczegółowy zakres działania i zadania urzędu określone są w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Szydłów.

Jednostki organizacyjne w budynku Urzędu Gminy
Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie - Mariusz Misterkiewicz, pok. 18 (tel. wew. 49), Krystyna Wojterska, pok. 17 (tel. wew. 47)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie - Stanisława Zawada, Teresa Jacak, Agnieszka Makowska, pok. 5 (tel. wew. 35), Krzysztof Niedbała, Anna Banaś-Trela, pok. 4 (tel. wew. 37)