Wyróżnienie dla Sylwii Ziółkowskiej

Wyróżnienie dla Sylwii Ziółkowskiej na II Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2017.

W styczniu 2017 r. odbył się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach II Międzynarodowy Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2017 na którym Sylwia Ziółkowska otrzymała wyróżnienie.

Jury Konkursu:
Prof. Helena Łazarska – Wiedeń / Kraków, przewodnicząca Jury
Prof. dr hab. Piotr Łykowski – Dziekan Wydziału Wokalnego, AM Wrocław
Ks. dr hab. Robert Kaczorowski, prof. AM – AM Gdańsk
Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński – UMFC Warszawa
Dyrektor Sławomir Chrzanowski – Filharmonia Zabrzańska
Dyrektor Ewa Kafel – IUiPK „Silesia” Katowice
Prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk – Dyrektor Instytutu Wokalno-Aktorskiego, AM Katowice
Prof. dr hab. Feliks Widera – Dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego, AM Katowice
Dr hab. Ewa Biegas, prof. AM – AM Katowice
Dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM – AM Katowice, sekretarz Jury
Ks. adt dr hab. Paweł Sobierajski – AM Katowice, organizator główny Konkursu

Laureaci

Dyplom

Plakat

Więcej informacji na stronie arsetgloria.pl