Wzory wniosków

Wzory wniosków składanych do Urzędu Gminy w Szydłowie.

Alkohole

Budownictwo

Dowód osobisty

Drogi

Ochrona środowiska

PESEL

Podatki

Rolnictwo

Sprawy meldunkowe

USC

Wycinka drzew