1,5 mln zł na przebudowę ulicy Soleckiej w Szydłowie

W dn. 23 listopada, na 26. Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni zabezpieczyli 1,5 mln zł na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 756 w Szydłowie, czyli ulicę Solecką.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Łagów – Szydłów – Stopnica od km 52+700 do km 53+400 w m. Szydłów” będzie zrealizowane w 2021 roku. Do końca tego roku ma zostać wyłoniony wykonawca zadania.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz dziękuje radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w szczególności radnym z powiatu staszowskiego – Pawłowi Krakowiakowi i Markowi Strzale, a także Tomaszowi Jamce – Członkowi Zarządu Województwa.

Droga Wojewódzka 756 ul. Solecka Szydłów