1 stycznia 2019 r. Szydłów znów miastem

Szydłów znów miastem

Fot. Sławek Rakowski

Szydłów był jednym z najstarszych miast polskich. Zachował się dokument wystawiony 1 lipca 1329 r. przez króla Władysława Łokietka o sprzedaży Szydłowa mieszczaninowi krakowskiemu Zammeloniemu. Formalnie datę tę uznaje się za nadanie praw miejskich dla Szydłowa. W dokumencie tym wymieniony jest jednak „plac i dom dawnego wójta”. Świadczy to o tym, że Szydłów już wcześniej uważany był za miasto, nie zachował się jednak żaden dokument bezsprzecznie potwierdzający ten fakt. Warto tu jeszcze przypomnieć, że Jan Długosz w swoich kronikach opisuje bitwę wojsk małopolskich z Tatarami w 1241 r. „we wsi Chmielnik pod miasteczkiem Szydłów”. Formalnie Szydłów był miastem do końca 1869 r. W wyniku carskiej reformy miejskiej 1869-1871 pozbawiono praw miejskich ponad 300 miast w Królestwie Polskim, w tym Szydłowa. Uchodziło to za jedną z form represji po upadku Powstania Styczniowego.

1 stycznia 2019 r., po 150 latach od utracenia praw miejskich, Szydłów znów formalnie stanie się miastem. Władze gminy uczczą to symbolicznie, poprzez wywieszenie okolicznościowych banerów na Urzędzie Gminy i Bramie Krakowskiej. Zmienione zostaną tablice informacyjne: urząd gminy stanie się urzędem miasta i gminy, wójt zostanie burmistrzem.

Szampan z okazji przywrócenia praw miejskich i Nowego Roku zostanie otwarty na Rynku przy okazji 39. Międzynarodowych Ulicznych Biegów Sylwestrowych, które odbędą się 30 grudnia. Zostaną też odpalone race świetlne a w niebo poszybuje 150 balonów.

Zapraszamy wszystkich Państwa na Rynek do Szydłowa,
30 grudnia 2018 r. (niedziela), od godz. 11:00.
Kibicujmy sportowcom i świętujmy razem odzyskanie praw miejskich!

Większe świętowanie tego ważnego dla Szydłowa wydarzenia będzie miało miejsce przy okazji Turnieju Rycerskiego o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego, który odbędzie się najprawdopodobniej w lipcu 2019 r.