10 lat zespołu śpiewaczego "Kasztalon"

Nasz zespół ludowy
Gminę Szydłów sławi
Zwie się "Kasztalonem"
Śpiewem ludzi bawi...

W dn. 4 lipca br. w Korytnicy miała miejsce kameralna uroczystość związana z 10-leciem powstania zespołu śpiewaczego "Kasztalon". Oprócz członków zespołu, w spotkaniu uczestniczyli m.in. Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy, Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy, Maria Stachuczy - Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. Wspólne spotkanie stało się okazją do wspomnień, wspólnego śpiewania i planów na kolejne lata działalności zespołu.

"Kasztalon" to jedyny zespół ludowy działający na terenie Gminy Szydłów. Powstał w lutym 2009 r. z inspiracji Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych "Nad Zalewem Chańcza". Członkami zespołu są przede wszystkim osoby dorosłe. Zespół przyjął nazwę "Kasztalon" na pamiątkę przysiółka Korytnicy, który został zalany po wybudowaniu zalewu Chańcza. W swoim repertuarze ma pieśni ludowe, kolędy, pastorałki, pieśni patriotyczne i biesiadne. Koncertuje na imprezach plenerowych w gminie i województwie świętokrzyskim, a także podczas kameralnych koncertów, często w miejscach sakralnych. Zespołem kierował najpierw muzyk Adam Kluszczyński, obecnie prowadzony jest przez muzyka Adama Barabasza.

Zdjęcia: Sylwester Celejowski

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Szydłów w ramach zadania publicznego "Historia stara jak świat" realizowane przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Szydłowie.