100 lat Pana Mariana Sapały

W dniu 18 czerwca 2014 r. pan Marian Sapała - mieszkaniec Szydłowa, obchodził 100-lecie swoich urodzin. Był tort, szampan, kwiaty i upominki a wśród gości wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

Uroczystość odbyła się w domu jubilata. Życzenia i gratulacje złożyła Bożentyna Pałka-Koruba - wojewoda świętokrzyski, która odczytała także list od premiera RP Donalda Tuska. Życzenia składali także Jan Klamczyński - wójt gminy Szydłów, Janusz Juszczak - przewodniczący Rady Gminy, płk. Wiesław Święchowicz - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ppłk. Krzysztof Leśniak - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu, Marian Lesiak - komendant szydłowskich strzelców, pani przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Marian Sapała jest ostatnim żyjącym byłym żołnierzem 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach. Wspomnienia czasów wojny są wciąż żywe w Jego pamięci. Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1936-1937 w 2 PALLeg. w Kielcach, jako kanonier, potem bombardier, a następnie kapral. Od 1938 do 1939 r. pracował w Skarżysku-Kamiennej. 27 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany. 17 września w walkach o Kazuń Polski, został ranny w nogę i przewieziony do szpitala wojskowego w Modlinie. Po podpisaniu kapitulacji Twierdzy Modlin został zwolniony do domu gdzie leczył ranę. W styczniu 1941 r. wstąpił do podziemnej organizacji Związek Walki Zbrojnej. Do stycznia 1945 r. należał do Armii Krajowej. Po wojnie prowadził warsztat kowalski. W latach 60. XX w. był radnym Powiatowej Rady Narodowej w Chmielniku i Staszowie. Odznaczony m.in. Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2001 r. awansowany do stopnia podporucznika Wojska Polskiego. Jest pierwszym w historii laureatem Nagrody Gminy Szydłów "Pasjonat Małej Ojczyzny".

Marian Sapała jest jedynym 100-latkiem mieszkającym na terenie Gminy Szydłów. Mieszka wraz z żoną Stefanią. Małżeństwem Sapałów opiekują się trzy córki: Halina, Barbara i Maria. Państwo Sapała mają czworo wnuków i czworo prawnuków.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak