110 tys. zł dotacji na samochód dla OSP Jabłonica

W dniu 20 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach została podpisana umowa dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jabłonicy.

Budynek WFOŚiGW w Kielcach

W imieniu jednostki OSP Jabłonica umowę podpisał Andrzej Zapart - Prezes Zarządu OSP w Jabłonicy.

Umowa opiewa na kwotę dotacji 110.000,00 zł, z czego 40.000,00 zł to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach, a 70.000,00 zł pochodzić będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Planowana realizacja zadania tj. zakup samochodu przewidywana jest na połowę grudnia br.

S. Celejowski