156 tys. zł na zakup autobusu szkolnego

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał z Burmistrzem Miasta i Gminy Szydłów Andrzejem Tuzem umowę w sprawie rządowego dofinansowania zakupu autobusu szkolnego.

Umowa dotyczy wsparcia zadania „Zakup autobusu szkolnego do przewozu 22 uczniów”. Dotacja w wysokości 156.621 zł została przyznana z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Na podstawie wniosku samorządu Szydłowa Wojewoda Świętokrzyski wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o przyznanie środków finansowych na rok 2019 na zakup autobusu, który pozwoli zaspokoić potrzeby dotyczące przewozu uczniów do szkół na terenie gminy.

Źródło, foto: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
Zakup autobusu szkolnego do przewozu 22 uczniów.
Dofinansowanie 156.621,00 zł
Całkowita wartość 325.950,00 zł