XXII sesja Rady Miejskiej w Szydłowie: transmisja

Transmisja XXII sesji Rady Miejskiej w Szydłowie: 30 czerwca 2020 r.
Planowane rozpoczęcie obrad o godz. 9.00.

Kanał YouTube Gminy Szydłów:
Miejsko-Gminny Kanał YouTube