228 lat Konstytucji 3 Maja

Minęło 228 lat od Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Miejsko-Gminne uroczystości odbyły się w Szydłowie.

Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona została w kościele pw. św. Władysława. Uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik AK, gdzie zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów. Pod Pomnikiem Walczących, Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945 kwiaty złożyły władze miasta i gminy, delegacje szkół, zakładów pracy, organizacji pozarządowych i partii politycznych. Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Tuz podziękował za udział w uroczystościach wszystkim uczestnikom, w szczególności zaś licznym pocztom sztandarowym, w tym jednostek OSP oraz strzelcom z Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, którzy pod pomnikiem pełnili wartę.

Druga część uroczystości miała miejsce w Szkole Podstawowej, gdzie uczniowie zaprezentowali piękną, okolicznościową akademię. Zebranych przywitała dyrektor Krystyna Żmuda, która zaprosiła do obejrzenia widowiska słowno-muzyczno-tanecznego, podkreślając duże zaangażowanie w jego przygotowanie dzieci, młodzieży i rodziców oraz opiekunów: Doroty Banaś, Krzysztofa Pituli i Joanny Białej-Wilk. Po gromkich brawach dla występujących, głos zabrał burmistrz, dziękując młodzieży i nauczycielom za przygotowanie akademii.

Przyjęta przez Sejm w 1791 r. Ustawa Rządowa była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej targanej wewnętrznymi konfliktami i zagrożeniami z zewnątrz. Choć w praktyce obowiązywała tylko około 14 miesięcy zapisała się jako wielkie, oświeceniowe osiągnięcie a pamięć o trzeciomajowej konstytucji pomagała zachować tożsamość narodową kolejnym pokoleniom Polaków pod zaborami. W okresie II Rzeczypospolitej, Święto Konstytucji 3 Maja było najważniejszym świętem państwowym.

PW
Zdjęcia: Piotr Walczak i Sylwester Celejowski