XXIV sesja Rady Miejskiej w Szydłowie: transmisja

Transmisja XXIV sesji Rady Miejskiej w Szydłowie: 22 września 2020 r.
Planowane rozpoczęcie obrad o godz. 09.30.

Kanał YouTube Gminy Szydłów:
Miejsko-Gminny Kanał YouTube