XXVI sesja Rady Miejskiej w Szydłowie: transmisja

Transmisja XXVI sesji Rady Miejskiej w Szydłowie: 26 listopada 2020 r.
Planowane rozpoczęcie obrad o godz. 09:00.

Kanał YouTube Gminy Szydłów:
Miejsko-Gminny Kanał YouTube