XXXI sesja Rady Miejskiej w Szydłowie: transmisja

Transmisja XXXI sesji Rady Miejskiej w Szydłowie: 30 marca 2021 r.
Planowane rozpoczęcie obrad o godz. 09:30.

Kanał YouTube Gminy Szydłów:
Miejsko-Gminny Kanał YouTube