XXXII sesja Rady Miejskiej w Szydłowie: transmisja

Transmisja XXXII sesji Rady Miejskiej w Szydłowie: 20 kwietnia 2021 r.
Planowane rozpoczęcie obrad o godz. 09:30.

Kanał YouTube Gminy Szydłów:
Miejsko-Gminny Kanał YouTube