XXXVII sesja Rady Miejskiej w Szydłowie: transmisja

Transmisja XXXVII sesji Rady Miejskiej w Szydłowie: 29 września 2021 r.

P

lanowane rozpoczęcie obrad o godz. 15:00.
\\
Kanał YouTube Gminy Szydłów:
Miejsko-Gminny Kanał YouTube