XL sesja Rady Miejskiej w Szydłowie: transmisja

Transmisja XL sesji Rady Miejskiej w Szydłowie: 20 grudnia 2021 r.
Planowane rozpoczęcie obrad o godz. 11:00.

Kanał YouTube Gminy Szydłów:
Miejsko-Gminny Kanał YouTube