50 lat OSP w Jabłonicy

W upalne, sobotnie popołudnie, 29 czerwca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonicy świętowała jubileusz 50–lecia swego istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia na plac przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy pododdziałów. Następnie odprawiono uroczystą Mszę Świętą koncelebrowaną przez ks. kan. Jerzego Sobczyka – proboszcza parafii Św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie oraz ks. Ryszarda Piwowarczyka – proboszcza parafii pw. św. Władysława w Szydłowie.

Uroczystości na placu zapoczątkowało złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości druha Marcina Paździocha – Michałowi Skotnickiemu – Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.

Następnie przywitano gości. Rolę gospodarza pełnili Andrzej Zapart – prezes OSP Jabłonica, Marcin Mazur – wiceprezes OSP Jabłonica oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. Formalną stronę uroczystości prowadził mł. kpt. Łukasz Kruk – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. Po przywitaniu gości druh Wiesław Gondek przedstawił rys historyczny jednostki OSP Jabłonica.

Podczas obchodów zasłużonym druhom wręczono okolicznościowe odznaczenia i wyróżnienia. Aktu wręczenia odznaczeń dokonywali m.in. Wicestarosta Staszowski Leszek Guzal, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie Katarzyna Skuza, Komendant Powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Staszowie Michał Skotnicki. Sztandar jednostki OSP Jabłonica został dodatkowo uhonorowany srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Przemówienia zaproszonych gości zakończyły część oficjalną. Wystąpili m.in. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała, Wicestarosta Leszek Guzal, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Wójt Gminy Raków Damian Szpak, Komendant Powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, Prezes Zarządu Związku OSP RP Michał Skotnicki, Dyrektor SP ZOZ w Szydłowie Wojciech Staak. Do miłego akcentu należy zaliczyć przekazanie przez przemawiających okolicznościowych listów gratulacyjnych oraz upominków.

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłonicy. Zwieńczeniem uroczystości była zabawa taneczna, na której mieszkańcy i goście bawili się do białego rana.

Organizatorami uroczystości jubileuszowych był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szydłowie przy wsparciu udzielonym przez Urząd Miasta i Gminy Szydłów.

Tekst i zdjęcia: Sylwester Celejowski

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy składa serdeczne podziękowania za współfinansowanie imprezy dla: Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka, Antoniego Czapli – druha wspierającego prezesa firmy TOLMA z Sandomierza, Zarządowi Spółki EMiZET w Szydłowie, Grzegorzowi Leszczyńskiemu – Przedsiębiorstwu Remontowo–Budowlanemu, Małgorzacie i Przemysławowi Opielińskim AZ-Elektryka, M.D.K. „Dom Harcerza” – obóz jeździecki Tabun Kraków, Maciejowi Grzejszczykowi – Rakpol Truck, Beacie Gajek–Dyl – Przedsiębiorstwo Drogowe Betomex, Tomasz Dyl – Dylmex, Urzędowi Miasta i Gminy Szydłów.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy składa także serdeczne podziękowania wszystkim druhom wspierającym OSP w Jabłonicy jak również wszystkim mieszkańcom sołectwa Jabłonica za wsparcie finansowe. Dziękujemy też wszystkim gościom zaproszonym za udzieloną nam pomoc finansową. Dziękujemy członkom KGW w Jabłonicy za przygotowany poczęstunek. Podziękowania składamy księżom za odprawienie mszy polowej: ks. kanonikowi Jerzemu Sobczykowi – Proboszczowi parafii w Kotuszowie i księdzu Ryszardowi Piwowarczykowi – Proboszczowi parafii w Szydłowie. Dziękujemy Zespołowi „KASZTALON” za oprawę muzyczną mszy polowej i śpiew utworów ludowych. Dziękujemy zespołowi muzycznemu ALBATROS.