50 lat OSP w Korytnicy

W ciepłe popołudnie, 2 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Korytnicy świętowała 50–lecie swojego istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pododdziałów na plac przed remizą strażacką w Korytnicy oraz meldunku złożonego Michałowi Skotnickiemu – staroście powiatu staszowskiego a zarazem wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.

Następnie odprawiona została msza święta koncelebrowana przez ks. Jerzego Sobczyka oraz kapelana powiatowego OSP ks. kanonika Andrzeja Wierzbickiego.

Dalsza część oficjalna rozpoczęła się od przywitania gości. Rolę gospodarza pełnili Marek Górski – naczelnik OSP w Korytnicy i Jan Klamczyński wójt Gminy Szydłów, prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Szydłowie. Po przywitaniu gości przedstawiono rys historyczny OSP w Korytnicy.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. W pierwszej kolejności wyróżniony został druh Eugeniusz Werblicki – medalem im. Bolesława Chomicza najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Zarząd Wojewódzki OSP RP. Następnie kilkudziesięciu strażaków ochotników zostało odznaczonych medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” i odznakami „Wzorowy Strażak”.

Oficjalne przemówienia zaproszonych gości zakończyły część oficjalną. Wystąpili m.in. posłowie na sejm RP: Renata Janik i Romuald Garczewski. Głos zabrał także st. bryg. Grzegorz Ciepiela – komendant powiatowy PSP w Staszowie. Do miłych akcentów należy zaliczyć przekazanie przez Michała Skotnickiego oraz Jana Klamczyńskiego okolicznościowych listów gratulacyjnych i upominków dla świętującej jednostki.

Organizatorami uroczystości w Korytnicy były: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy, Zarząd Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie. Wsparcia udzielił Urząd Gminy w Szydłowie.

Niezwykłym zaangażowaniem wykazały się panie i panowie zrzeszone w zespole śpiewaczym „Kasztalon” który umilał swymi występami całą uroczystość.

Tekst i zdjęcia: Sylwester Celejowski