LIII sesja Rady Miejskiej w Szydłowie: transmisja

Transmisja LIII sesji Rady Miejskiej w Szydłowie: 18 stycznia 2023 r.
Planowane rozpoczęcie obrad o godz. 09:30.

Kanał YouTube Gminy Szydłów:
Miejsko-Gminny Kanał YouTube