60-lecie OSP Rudki

W wietrzne, niedzielne popołudnie, 1 lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudkach świętowała jubileusz 60–lecia swego istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia na plac przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudkach pododdziałów. Następnie odprawiono uroczystą Mszę Świętą, podczas której dokonano poświęcenia nowego sztandaru dla jednostki w Rudkach. Mszę Świętą koncelebrowali ks. Edward Szymczyk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Potoku oraz ks. Ryszard Piwowarczyk – proboszcz parafii pw. Świętego Władysława w Szydłowie.

Uroczystości na placu zapoczątkowało złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości Waldemarowi Pawlakowi – Prezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP.
Następnie przywitano gości. Rolę gospodarza pełnili Tadeusz Kałandyk – prezes OSP Rudki, Andrzej Klikowicz – naczelnik OSP Rudki oraz Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Szydłowie. Formalną stronę uroczystości prowadził mł. kpt. Łukasz Kruk – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. Po przywitaniu gości przedstawiono rys historyczny jednostki OSP Rudki.

Podczas obchodów zasłużonym druhom wręczono okolicznościowe odznaczenia i wyróżnienia. Aktu nadania nowego sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudkach dokonał Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, sztandar został dodatkowo uhonorowany srebrnym medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa”.

Przemówienia zaproszonych gości zakończyły część oficjalną. Wystąpili m.in. Waldemar Pawlak, Mirosław Pawlak, Marek Szczepanik, Michał Skotnicki, mł. bryg. Grzegorz Rajca, Jan Klamczyński. Do miłych akcentów należy zaliczyć przekazanie przez przemawiających okolicznościowych listów gratulacyjnych oraz upominków.

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudkach.

Zwieńczeniem uroczystości była zabawa taneczna, na której mieszkańcy i goście bawili się do białego rana.

Organizatorami uroczystości jubileuszowych był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudkach oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szydłowie przy wsparciu udzielonym przez Gminę Szydłów.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudkach składa serdeczne podziękowania za współfinansowanie sztandaru dla: Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka, Banku Spółdzielczego w Szydłowie, firmy Ekoplon Sp. z o.o. Sp.k., firmy Emizet Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego EMTRANS – Tomasz Bassa oraz mieszkańcom sołectwa Rudki.

Tekst i zdjęcia: Sylwester Celejowski