80 lat OSP w Solcu na ludowo

W słoneczne niedzielne popołudnie, 17 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu świętowała jubileusz 80 – lecia swego istnienia. Uroczystość powiązana była z obchodami Święta Ludowego.

Uroczystość rozpoczęła od wprowadzenia pododdziałów na plac szkolny w Solcu oraz meldunku złożonego Michałowi Skotnickiemu – staroście powiatu staszowskiego a zarazem wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.

Następnie odprawiona została msza święta koncelebrowana przez księży: Ryszarda Piwowarczyka oraz Dariusza Kozaka – proboszcza i wikariusza szydłowskiej parafii.

Dalsza część oficjalna rozpoczęła się od przywitania gości. Rolę gospodarza pełnili Stanisław Fit – prezes OSP w Solcu oraz Michał Skotnicki – starosta, prezes zarządu powiatowego PSL w Staszowie. Po przywitaniu gości przedstawiono rys historyczny jednostki OSP w Solcu.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. W pierwszej kolejności wyróżniona została jednostka OSP w Solcu, którą uhonorowano Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Aktu dekoracji dokonał Ireneusz Żak – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach. Medalem im. Bolesława Chomicza – najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Zarząd Wojewódzki OSP RP uhonorowano druha Edwarda Jarosa. Następnie kilkudziesięciu strażaków ochotników zostało odznaczonych medalami Za zasługi dla pożarnictwa i odznakami Wzorowy Strażak.

Oficjalne przemówienia zaproszonych gości zakończyły część oficjalną. Wystąpili m.in. wicewojewoda świętokrzyski Paweł Olszak, europoseł Czesław Siekierski, poseł na sejm RP Romuald Garczewski, st. bryg. Grzegorz Ciepiela – komendant powiatowy PSP w Staszowie. Do miłych akcentów należy zaliczyć przekazanie przez starostę Michała Skotnickiego oraz wójta Jana Klamczyńskiego okolicznościowych listów gratulacyjnych i upominków.

Organizatorami uroczystości w Solcu były: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu, Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie, Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego i Urząd Gminy Szydłów.

Niezwykłym zaangażowaniem wykazali się uczniowie SP w Solcu których zabawne scenki kabaretowe umiliły końcowy przebieg uroczystości.

Tekst i zdjęcia: Sylwester Celejowski