90 lat OSP w Gackach na ludowo

W upalne popołudnie, 8 czerwca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach świętowała 90-lecie swojego istnienia. Uroczystość powiązana była z obchodami Święta Ludowego.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia pododdziałów na plac przed strażnicą OSP w Gackach i raportu dowódcy uroczystości mł. bryg. Janusza Juszczaka, który został złożony Romualdowi Garczewskiemu – prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.

Następnie odprawiona została msza święta koncelebrowana przez ks. Ryszarda Piwowarczyka i ks. Jerzego Sobczyka. W czasie mszy św. nastąpiło poświęcenie nowego wozu strażackiego Renault Trafic 80 dci zakupionego z środków OSP Gacki i Gminy Szydłów.

Dalsza część oficjalna rozpoczęła się od przywitania gości. Rolę gospodarzy pełnili Stanisław Molisak – prezes OSP w Gackach i Michał Skotnicki – wicestarosta staszowski, prezes zarządu powiatowego PSL w Staszowie. Po przywitaniu gości i przedstawieniu rysu historycznego OSP w Gackach, wicestarosta Michał Skotnicki na ręce prezesa Molisaka przekazał fotogram przedstawiający strażaków z Gacek w 1943 r.

Kolejnym punktem programu było wręczanie odznaczeń i wyróżnień. W pierwszej kolejności wyróżniona została Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach. Sztandar jednostki Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” udekorował Ireneusz Żak – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach. „Złotym Znakiem Związku” uhonorowano druha Stanisława Górę, natomiast „Medalem im. Bolesława Chomicza” odznaczono druha Stanisława Kluska. Następnie kilkudziesięciu strażaków ochotników i ochotniczek odznaczono medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” i odznakami „Wzorowy strażak”. Wicestarosta Michał Skotnicki został odznaczony „Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym". Odznaczenie wręczył Wiesław Kuca - komendant Polskich Drużyn Strzeleckich w Staszowie.

Oficjalne przemówienia zaproszonych gości zakończyły część oficjalną. Wystąpił m.in. Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego. Przekazał on dla OSP pamiątkowy grawerton z herbem województwa świętokrzyskiego. Wystąpili także: Ireneusz Żak, Jan Klamczyński - wójt gminy Szydłów, Romuald Garczewski, Michał Skotnicki, bryg. Grzegorz Ciepiela - komendant powiatowy PSP w Staszowie. Do miłych akcentów zaliczyć należy także przekazanie przez Antoniego Adamskiego dla swojej macierzystej jednostki w Gackach wyrzeźbionej przez siebie postaci św. Floriana oraz Godło Polski. Na zakończenie obchodów, przed publicznością wystąpiła młodzież z Gimnazjum w Szydłowie. Uczniowie zaprezentowali tańce nowoczesne, kabaret oraz solowe umiejętności wokalne.

Organizatorami uroczystości w Gackach były: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach, Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie, Urząd Gminy Szydłów i Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Szydłowie. Niezwykłym zaangażowaniem wykazały się panie zrzeszone w Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego, które zajęły się kulinarną stroną całego przedsięwzięcia.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Piotr Walczak, Justyna Zbytek, Mirosław Ziółkowski