Adam Massalski

Adam MassalskiProf. dr hab. Adam Massalski – urodził się 7 czerwca 1942 r. w Kielcach. Historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek honorowy PTTK. W latach 1999–2005 pełnił funkcję rektora WSP w Kielcach, przemianowanej następnie na Akademię Świętokrzyską (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dziejów oświaty i nauki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, a także historii społecznej i regionalnej. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Od lat żywo zaangażowany w sprawy związane z przywracaniem świetności Szydłowa. Jest przewodniczącym Kapituły Nagród Gminy Szydłów „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”.

Wręczenie statuetki profesorowi nastąpiło 2 października 2011 r.