BIP

Uchwała: XII/75/2019, z dnia: 30 września 2019 r.

Załącznik nr 1 - tekst studium, Załącznik nr 2 - rysunek w skali 1:10 000 - Przesądzenia planistyczne wraz z infrastrukturą techniczną, plansza nr 1, Załącznik nr 3 - rysunek w skali 1:10 000 - Uwarunkowania, elementy środowiska naturalnego i kulturowego, plansza nr 2, Załącznik nr 4 - rysunek w skali 1:10 000 - Kierunki rozwoju gminy Szydłów, plansza nr 3, Załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym: andbdquo;Wykonanie, dostawa i montaż 4 szt. tablic informacyjnych dla zadań pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Uroczej w Szydłowie Remont odcinka drogi gminnej nr 390030T Szydłów, ul. Urocza od km 0+970 do km 1+419 Remont odcinka drogi gminnej nr 390007T Brzeziny - Brzeziny Podlesie od km 0+000 do km 0+700 Remont drogi gminnej nr 390018T Grabki Duże - przez wieś od km 0+000 do km 0+882andrdquo; Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE D.W.A. S.C. A.Z. WENUS 25-702 Kielce, ul. Stokowa 1A 2 189,40 2 andbdquo;M-ZNAKandrdquo; Sp. z o. o. 25-145 Kielce, ul. Posłowicka 211 2 915,10 3 Gabidruk Bogdan Waśniowski, ul. Garlicka 100, 32-087 Garlica Murowana 1 800,00 4 Studio Reklamy Artcco Michał Przydział, Borek Mały 39a, 39-120 Sędziszów Małopolski 1 845,00 5 wielkareklama.eu, P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 45 3 567,00 6 andbdquo;ELEKTRO-SZYLDandrdquo; WYRÓB I MONTAŻ REKLAM, Wiesław Piasecki, 32-800 Brzesko, ul. Leg. Piłsudskiego 4a 3 407,10 7 KMK GROUP 42-160 Krzepice, ul. Kuków 123, 98-300 Wieluń Gaszyn, ul. Smykowa 22 3 136,50 8 PUH andbdquo;ALVA-1andrdquo; Dariusz Ostrowski, 41-710 Ruda Śląska, ul. 1-go Maja 276 3 345,60 Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów /-/ Andrzej Tuz

Strony