BIP

Wyniki otwartego konkursu ofert 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Szydłów realizacji zadań publicznych w 2019 r. Zad. 1. Promocja Gminy Szydłów poprzez działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Oferta nr 1: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych andbdquo;Avito Vivit Honoreandrdquo;, ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów. Tytuł zadania: andbdquo;Przygotowanie inscenizacji obchodów 690 rocznicy nadania praw miejskich dla Szydłowaandrdquo;. Kwota przyznanej dotacji: 4.000,00 zł Oferta nr 2: Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonicy, Jabłonica 61, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: andbdquo;Druhowie strażacy z kulturą za pan brat czyli Gminny Dzień Strażaka i 50-lecie OSP Jabłonicaandrdquo;. Kwota przyznanej dotacji: 7.360,00 zł Oferta nr 3: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne andbdquo;NDMandrdquo;, ul. S. Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Tytuł zadania: andbdquo;Znam zabytki mojej gminy! Kościół pw. św. Władysława w Szydłowie - Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Szydłów dla dzieciandrdquo;. Kwota przyznanej dotacji: 800,00 zł Oferta nr 4: Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie, Kotuszów 82, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: andbdquo;Z tradycją nam po drodzeandrdquo;. Kwota przyznanej dotacji: 3.340,00 zł Oferta nr 5: Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie, ul. Opatowska 7, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: andbdquo;EKO Szydłów 2019andrdquo;. Kwota przyznanej dotacji: 2.000,00 zł Oferta nr 6: Szydłowskie Stowarzyszenie andbdquo;Moja Szkołaandrdquo;, ul. Szkolna 10, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: andbdquo;Czym skorupka za młodu nasiąknieandrdquo;. Kwota przyznanej dotacji: 2.000,00 zł Oferta nr 7: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, ul. Urocza 48, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: andbdquo;Historia stara jak światandrdquo;. Kwota przyznanej dotacji: 3.500,00 zł Oferta nr 8: Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach, Brzeziny 73, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: andbdquo;Na Święcie Śliwki słodko, kolorowo, promujemy owoce, bo to smacznie i zdrowoandrdquo;. Kwota przyznanej dotacji: 3.000,00 zł Zad. 2. Promocja postaw patriotycznych mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizację marszy, turniejów strzeleckich, obozów wędrownych, uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych Oferta nr 1: Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, ul. Opatowska 34, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: andbdquo;Patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży z Gminy Szydłów poprzez udział w działaniach organizacji strzeleckiej w 2019 r.andrdquo; Kwota przyznanej dotacji: 2.000,00 zł Zad. 3. Udzielanie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Szydłów poprzez organizację otwartego konkursu ofert Oferta nr 1: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży, Sielec 27, 28-200 Staszów. Tytuł zadania: andbdquo;Działaj Lokalnieandrdquo;. Kwota przyznanej dotacji: 4.000,00 zł Zad. 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych Oferta nr 1: Gminny Klub Sportowy w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: andbdquo;GKS reaktywacja 2019andrdquo;. Kwota przyznanej dotacji: 3.000,00 zł. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dn. 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Szydłów realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Strony