Staszowskie

Autem w drzwi sklepu. Bez prawa jazdy, z promilami

admin on 11 cze 2019 - 22:52

Pijana kobieta wjechała autem w przeszklone drzwi delikatesów przy ulicy Kościuszki w Staszowie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do zajścia doszło we wtorek około godziny 16.30.

- Cofająca lancia uderzyła w przeszklone drzwi marketu. Jeden ze świadków kolizji, 69-letni mężczyzna odebrał kobiecie kluczyki i do przyjazdu patrolu pilnował, by kierująca nie wysiadła z auta - mówił Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Za kierownicą lancii siedziała 49-letnia kobieta mająca blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie i nie mająca prawa jazdy.

Źródło: Echo Dnia

Wielka woda na Wiśle

admin on 25 Maj 2019 - 19:37

Trwa umacnianie wałów w powiecie staszowskim. Cały piątek strażacy i ochotnicy oraz żołnierzami pomagali w układaniu worków na wałach między innymi w Połańcu. Wisła przekroczyła stan alarmowy niemal na całym swoim biegu przez powiat staszowski. Wielkim problemem są tak zwane cofki do mniejszych rzek. Fala kulminacyjna ma przejść w sobotę wieczorem.

- Nasze analizy wskazują na to, że umocnienia i wały powinny wytrzymać napór wody i nigdzie nie powinno stać się nic niepokojącego - tłumaczył Grzegorz Rajca ze staszowskiej straży pożarnej.

W powiecie staszowskim do południa w sobotę trwało budowa wzmocnień i podwyższanie korony wałów na Wiśle w Połańcu.

Autor: Elżbieta Zemsta
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Woda zalewa domy

admin on 23 Maj 2019 - 19:30

Kilkanaście domów zostało podtopionych w miejscowości Pieczonogi w gminie Oleśnica w powiecie staszowskim po tym, jak przeszła tam w czwartek potężna nawałnica. Dotknęła ona cały powiat.

Jak informuje Grzegorz Rajca, wiceszef staszowskich strażaków kilka godzina zajmie wypompowywanie wody z zalanych posesji w Pieczonogach.

- W niektórych miejscach musieliśmy rozłożyć rękawy przeciwpowodziowe, aby zabezpieczyć posesje przed wdarciem się tam wody - tłumaczył komendant Rajca.

Dramatyczna sytuacja jest nadal na południu powiatu staszowskiego.

Autor: elzem
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Ruszają kolejne formy wsparcia dla rolników

admin on 23 Maj 2019 - 14:05

Na przełomie maja i czerwca uruchomione zostaną kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu PROW 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw oraz na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Wyższe premie dla młodych rolników

Oddziały regionalne ARiMR od 31 maja do 29 czerwca br. będą przyjmować wnioski od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 lat, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęli w nim działalność rolniczą maksymalnie 2 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

W tegorocznym naborze podwyższono kwotę premii do 150 tys. zł. Jednym z podstawowych warunków jej przyznania jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej przynajmniej 13 tys. euro i nie przekraczającej 150 tys. euro. Premia wypłacana będzie w dwóch ratach – najpierw 120 tys. zł, a następnie – po realizacji biznesplanu – 30 tys. zł. Pomoc przeznaczona jest na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie – co najmniej 70 proc. tej kwoty powinna być zainwestowana w środki trwałe, np. maszyny i urządzenia rolnicze.

Rolniku – posadź las i weź dofinansowanie

1 czerwca br. rusza nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw (wyłącznie w zakresie wsparcie na zalesienie). Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca br.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. W kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać – przez 5 lat – premię pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową – przez 12 lat.

Nie jesteś ubezpieczony w KRUS? Nic nie szkodzi

W tegorocznym naborze zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. Kolejną istotną zmianą jest złagodzenie wymogu dotyczącego struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym. Wprowadzono również kryterium dochodowości lub przychodowości; podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym do co najmniej 10 tys. euro i – w każdym przypadku – o minimum 20 proc., w stosunku do wartości wyjściowej, utrzymując ten poziom co najmniej przez 5 lat od otrzymania pierwszej raty pomocy.

Premia może być przyznana osobom, które są m.in. posiadaczami gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Polski, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro. Pomocą objęte będą gospodarstwa, w których rolnicy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych, w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Przez działalność zarobkową rozumie się uzyskiwanie co najmniej 25 proc. wszystkich dochodów z rolnictwa lub co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Na restrukturyzację można otrzymać 60 tys. zł premii w dwóch ratach. Najpierw 48 tys. zł, a następnie – po realizacji założeń biznesplanu składanego wraz z wnioskiem – 12 tys. zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, z czego 80 proc. na inwestycje w środki trwałe, np. budowę nowych budynków gospodarskich. Beneficjent ma 3 lata na realizację biznesplanu i powinien prowadzić działalność rolniczą objętą wnioskiem przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Wnioski o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw można składać od 31 maja do 29 czerwca br.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz warunków przyznania pomocy dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl.

Źródło: Świętokrzyski Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Alarm powodziowy w Gminie Połaniec

admin on 23 Maj 2019 - 13:31

Po ulewnych deszczach, które przeszły we wtorek, 21 maja nad powiatem staszowskim - sytuacja wcale się nie poprawia. W gminie Połaniec w czwartek ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. W miejscowości Kamieniec w gminie Połaniec na rzece Wschodnia w trzech miejscach przeciekły wały przeciwpowodziowe.

Strażacy uszczelniają je workami z piaskiem. Drogi Podborek - Oleśnica oraz droga na odcinku Łubnice - Orzelec Duży nadal są nieprzejezdne.

W czwartek od rana w miejscowości Kamieniec w gminie Połaniec na rzece Wschodnia w trzech miejscach przeciekły wały przeciwpowodziowe. Strażacy cały czas pracują przy podniesieniu wałów przeciwpowodziowych. - Wysokość wału jest na styku z poziomem wody, więc próbujemy go podnieść, ab zapobiec ewentualnemu przelaniu wody - tłumaczy Grzegorz Rajca, wiceszef staszowskich strażaków.

Autor: Agata Chrobot
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Potężna nawałnica nad powiatem staszowskim!

admin on 22 Maj 2019 - 07:29

Potężna nawałnica przeszła we wtorek nad powiatem staszowskim. Na godzinę 20 strażacy interweniowali już ponad 20 razy! Spadło mnóstwo deszczu a będzie tylko gorzej - Rządowe Centrum Bezpieczeństwo rozesłało poprzez SMS alerty o wielkim niebezpieczeństwie. Dostali je też mieszkańcy powiatu staszowskiego.

Usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu trwało całą noc. Po godzinie 6 rano w środę dyżurni świętokrzyskiej straży pożarnej informowali, że w sumie interweniowano przeszło 120 razy. Najwięcej, bo około 50 razy wyjeżdżali na terenie powiatu staszowskiego.

Autor: elzem
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Zmiana pierwszeństwa na Kolejowej i Szpitalnej

admin on 6 Maj 2019 - 21:35

Od środy, 15 maja 2019 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Kolejowej w Staszowie.

Dotychczasowy przejazd z pierwszeństwem dla ruchu pojazdów poruszających się po ulicy Szpitalnej (od strony Wojska Polskiego) zostanie zastąpiony pierwszeństwem przejazdu dla pojazdów jadących ulicą Kolejową ze skrętem w prawo, w ulicę Szpitalną. Zakres zmian przedstawia poniższa mapa.

Powyższa zmiana organizacji ruchu na ww skrzyżowaniu wynika z potrzeby usprawnienia ruchu pojazdów w tym miejscu, zwłaszcza rozładowaniu korków podczas porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Prosimy wszystkich kierowców o zapoznanie się z planowanymi zmianami i zachowanie szczególnej ostrożności po wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu.

Źródło: UMiG Staszów

Alarmy bombowe na maturze w Staszowie, Osieku i Bogorii

admin on 6 Maj 2019 - 10:47

Alarmy bombowe w świętokrzyskich szkołach, w których odbywać się mają egzaminy maturalne! Zgłoszenia w ośmiu powiatach. Sprawdzają je policjanci.

W powiecie staszowskim pogróżki wpłynęły do liceum imienia Wyszyńskiego w Staszowie, liceum w Bogorii, oraz zespołu szkół w Osieku. W Końskich alarm miał miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym. Nie było ewakuacji, przeszukano budynek, ładunku nie znaleziono.

- Policjanci sprawdzają budynki, jest to jednak alarm o niskiej wiarygodności - mówi Joanna Szczepaniak, oficer prasowy staszowskiej policji.

Autor: Michał Nosal
Pełna treść na stronie Echo Dnia

W Szydłowie urządzą miejski park

admin on 5 Maj 2019 - 14:35

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie zaprezentował wstępną koncepcję inwestycji polegającej na stworzeniu miejskiego parku. Park powstać ma na zdegradowanym terenie po oczyszczalni ścieków, w dolinie rzeczki Ciekącej.

Na koncepcję zagospodarowania tego terenu ogłoszono konkurs na który wpłynęło pięć prac. Zwycięski projekt wypracowało konsorcjum INOONI Jakub Zygmunt z Mysłowic i PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne z Kielc. Widać na niej m.in. plac zabaw i stoisko promujące produkty lokalne. Obecnie w Szydłowie nie ma podobnego miejsca do wypoczynku i rekreacji, toteż zapowiedź władz miasta o stworzeniu parku spotkała się z ciepłym przyjęciem mieszkańców.

Pracownicy magistratu podkreślają, że oprócz miejsca do spacerów i aktywnego wypoczynku, miejsce to może stać się także kolejną atrakcją turystyczną Szydłowa. Znajduje się tu bowiem bardzo ciekawa, wapienna ściana skalna wraz z jaskiniami, która wpisana jest na listę pomników przyrody. W każdym razie, zagospodarowanie tego terenu z pewnością podniesie ogólną atrakcyjność Szydłowa, który z roku na rok staje się coraz ciekawszym miejscem na mapie powiatu staszowskiego i ziemi świętokrzyskiej.

Park w Szydłowie powstanie najpóźniej do 2021 roku. Pieniądze na inwestycję pozyskano z Unii Europejskiej.

AD


Jedna z wizualizacji parku w Szydłowie. Źródło: UMiG Szydłów

Będzie nowe sołectwo w gminie Bogoria?

admin on 24 kwi 2019 - 21:27

Część mieszkańców sołectwa Moszyny w gminie Bogoria wnioskuje o jego podział i wydzielenie nowego sołectwa Rogoźno. Podpisali w tej sprawie petycję i złożyli ją u wójta gminy Marcina Adamczyka. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 25 kwietnia.

- Część mieszkańców obecnego sołectwa Moszyny wnioskuje o to, aby wydzielić nowe sołectwo Rogoźno. Oczywiście jako władza gminy musimy wziąć pod uwagę taką prośbę. Ewentualne utworzenie nowego sołectwa w naszej gminie pociągałoby za sobą wiele skutków, nie tylko finansowych, ale także organizacyjnych dla gminy. Dlatego musimy dobrze to przedyskutować i rozważyć wszystkie możliwości. Zwołujemy specjalne spotkanie, na którym odbędą się konsultacje społeczne. Zapraszamy na nie wszystkich mieszkańców sołectwa Moszyny - komentuje wójt Marcin Adamczyk.

Pełna treść na stronie Echo Dnia

Budowa obwodnicy Staszowa na ostatniej prostej

admin on 12 kwi 2019 - 06:58

Ostatni etap budowy długo wyczekiwanej obwodnicy Staszowa jest już na finiszu. Wkrótce ma być gotowy przejazd przez rzekę Czarna, na pozostałych odcinkach drogi rozpoczęły się już prace wykończeniowe. Jak informują drogowcy, całość powinna być przejezdna w połowie maja. Inwestycja na zdjęciach z drona, których autorem jest Sławomir Rakowski, wygląda imponująco.

Budowa obwodnicy rozpoczęła się w lipcu 2017 roku i według planów miała się zakończyć do 31 października 2018 roku. Tego terminu nie udało się jednak dotrzymać, ponieważ opóźniły się prace związane z budową mostu na rzece Czarnej. Wykonawca tłumaczył, że winę za to - ze względu na brak niektórych dokumentów - ponosi inwestor, czyli Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z kolei drogowcy podnosili argument o niedostatecznej mobilizacji sił po stronie wykonawcy, firmy Fart.

Pełna treść na stronie Echo Dnia