Staszowskie

Wielka woda na Wiśle

admin on 25 Maj 2019 - 19:37

Trwa umacnianie wałów w powiecie staszowskim. Cały piątek strażacy i ochotnicy oraz żołnierzami pomagali w układaniu worków na wałach między innymi w Połańcu. Wisła przekroczyła stan alarmowy niemal na całym swoim biegu przez powiat staszowski. Wielkim problemem są tak zwane cofki do mniejszych rzek. Fala kulminacyjna ma przejść w sobotę wieczorem.

- Nasze analizy wskazują na to, że umocnienia i wały powinny wytrzymać napór wody i nigdzie nie powinno stać się nic niepokojącego - tłumaczył Grzegorz Rajca ze staszowskiej straży pożarnej.

W powiecie staszowskim do południa w sobotę trwało budowa wzmocnień i podwyższanie korony wałów na Wiśle w Połańcu.

Autor: Elżbieta Zemsta
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Woda zalewa domy

admin on 23 Maj 2019 - 19:30

Kilkanaście domów zostało podtopionych w miejscowości Pieczonogi w gminie Oleśnica w powiecie staszowskim po tym, jak przeszła tam w czwartek potężna nawałnica. Dotknęła ona cały powiat.

Jak informuje Grzegorz Rajca, wiceszef staszowskich strażaków kilka godzina zajmie wypompowywanie wody z zalanych posesji w Pieczonogach.

- W niektórych miejscach musieliśmy rozłożyć rękawy przeciwpowodziowe, aby zabezpieczyć posesje przed wdarciem się tam wody - tłumaczył komendant Rajca.

Dramatyczna sytuacja jest nadal na południu powiatu staszowskiego.

Autor: elzem
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Ruszają kolejne formy wsparcia dla rolników

admin on 23 Maj 2019 - 14:05

Na przełomie maja i czerwca uruchomione zostaną kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu PROW 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw oraz na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Wyższe premie dla młodych rolników

Oddziały regionalne ARiMR od 31 maja do 29 czerwca br. będą przyjmować wnioski od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 lat, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęli w nim działalność rolniczą maksymalnie 2 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

W tegorocznym naborze podwyższono kwotę premii do 150 tys. zł. Jednym z podstawowych warunków jej przyznania jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej przynajmniej 13 tys. euro i nie przekraczającej 150 tys. euro. Premia wypłacana będzie w dwóch ratach – najpierw 120 tys. zł, a następnie – po realizacji biznesplanu – 30 tys. zł. Pomoc przeznaczona jest na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie – co najmniej 70 proc. tej kwoty powinna być zainwestowana w środki trwałe, np. maszyny i urządzenia rolnicze.

Rolniku – posadź las i weź dofinansowanie

1 czerwca br. rusza nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw (wyłącznie w zakresie wsparcie na zalesienie). Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca br.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. W kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać – przez 5 lat – premię pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową – przez 12 lat.

Nie jesteś ubezpieczony w KRUS? Nic nie szkodzi

W tegorocznym naborze zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. Kolejną istotną zmianą jest złagodzenie wymogu dotyczącego struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym. Wprowadzono również kryterium dochodowości lub przychodowości; podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym do co najmniej 10 tys. euro i – w każdym przypadku – o minimum 20 proc., w stosunku do wartości wyjściowej, utrzymując ten poziom co najmniej przez 5 lat od otrzymania pierwszej raty pomocy.

Premia może być przyznana osobom, które są m.in. posiadaczami gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Polski, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro. Pomocą objęte będą gospodarstwa, w których rolnicy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych, w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Przez działalność zarobkową rozumie się uzyskiwanie co najmniej 25 proc. wszystkich dochodów z rolnictwa lub co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Na restrukturyzację można otrzymać 60 tys. zł premii w dwóch ratach. Najpierw 48 tys. zł, a następnie – po realizacji założeń biznesplanu składanego wraz z wnioskiem – 12 tys. zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, z czego 80 proc. na inwestycje w środki trwałe, np. budowę nowych budynków gospodarskich. Beneficjent ma 3 lata na realizację biznesplanu i powinien prowadzić działalność rolniczą objętą wnioskiem przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Wnioski o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw można składać od 31 maja do 29 czerwca br.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz warunków przyznania pomocy dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl.

Źródło: Świętokrzyski Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Alarm powodziowy w Gminie Połaniec

admin on 23 Maj 2019 - 13:31

Po ulewnych deszczach, które przeszły we wtorek, 21 maja nad powiatem staszowskim - sytuacja wcale się nie poprawia. W gminie Połaniec w czwartek ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. W miejscowości Kamieniec w gminie Połaniec na rzece Wschodnia w trzech miejscach przeciekły wały przeciwpowodziowe.

Strażacy uszczelniają je workami z piaskiem. Drogi Podborek - Oleśnica oraz droga na odcinku Łubnice - Orzelec Duży nadal są nieprzejezdne.

W czwartek od rana w miejscowości Kamieniec w gminie Połaniec na rzece Wschodnia w trzech miejscach przeciekły wały przeciwpowodziowe. Strażacy cały czas pracują przy podniesieniu wałów przeciwpowodziowych. - Wysokość wału jest na styku z poziomem wody, więc próbujemy go podnieść, ab zapobiec ewentualnemu przelaniu wody - tłumaczy Grzegorz Rajca, wiceszef staszowskich strażaków.

Autor: Agata Chrobot
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Potężna nawałnica nad powiatem staszowskim!

admin on 22 Maj 2019 - 07:29

Potężna nawałnica przeszła we wtorek nad powiatem staszowskim. Na godzinę 20 strażacy interweniowali już ponad 20 razy! Spadło mnóstwo deszczu a będzie tylko gorzej - Rządowe Centrum Bezpieczeństwo rozesłało poprzez SMS alerty o wielkim niebezpieczeństwie. Dostali je też mieszkańcy powiatu staszowskiego.

Usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu trwało całą noc. Po godzinie 6 rano w środę dyżurni świętokrzyskiej straży pożarnej informowali, że w sumie interweniowano przeszło 120 razy. Najwięcej, bo około 50 razy wyjeżdżali na terenie powiatu staszowskiego.

Autor: elzem
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Zmiana pierwszeństwa na Kolejowej i Szpitalnej

admin on 6 Maj 2019 - 21:35

Od środy, 15 maja 2019 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Kolejowej w Staszowie.

Dotychczasowy przejazd z pierwszeństwem dla ruchu pojazdów poruszających się po ulicy Szpitalnej (od strony Wojska Polskiego) zostanie zastąpiony pierwszeństwem przejazdu dla pojazdów jadących ulicą Kolejową ze skrętem w prawo, w ulicę Szpitalną. Zakres zmian przedstawia poniższa mapa.

Powyższa zmiana organizacji ruchu na ww skrzyżowaniu wynika z potrzeby usprawnienia ruchu pojazdów w tym miejscu, zwłaszcza rozładowaniu korków podczas porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Prosimy wszystkich kierowców o zapoznanie się z planowanymi zmianami i zachowanie szczególnej ostrożności po wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu.

Źródło: UMiG Staszów

Alarmy bombowe na maturze w Staszowie, Osieku i Bogorii

admin on 6 Maj 2019 - 10:47

Alarmy bombowe w świętokrzyskich szkołach, w których odbywać się mają egzaminy maturalne! Zgłoszenia w ośmiu powiatach. Sprawdzają je policjanci.

W powiecie staszowskim pogróżki wpłynęły do liceum imienia Wyszyńskiego w Staszowie, liceum w Bogorii, oraz zespołu szkół w Osieku. W Końskich alarm miał miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym. Nie było ewakuacji, przeszukano budynek, ładunku nie znaleziono.

- Policjanci sprawdzają budynki, jest to jednak alarm o niskiej wiarygodności - mówi Joanna Szczepaniak, oficer prasowy staszowskiej policji.

Autor: Michał Nosal
Pełna treść na stronie Echo Dnia

W Szydłowie urządzą miejski park

admin on 5 Maj 2019 - 14:35

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie zaprezentował wstępną koncepcję inwestycji polegającej na stworzeniu miejskiego parku. Park powstać ma na zdegradowanym terenie po oczyszczalni ścieków, w dolinie rzeczki Ciekącej.

Na koncepcję zagospodarowania tego terenu ogłoszono konkurs na który wpłynęło pięć prac. Zwycięski projekt wypracowało konsorcjum INOONI Jakub Zygmunt z Mysłowic i PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne z Kielc. Widać na niej m.in. plac zabaw i stoisko promujące produkty lokalne. Obecnie w Szydłowie nie ma podobnego miejsca do wypoczynku i rekreacji, toteż zapowiedź władz miasta o stworzeniu parku spotkała się z ciepłym przyjęciem mieszkańców.

Pracownicy magistratu podkreślają, że oprócz miejsca do spacerów i aktywnego wypoczynku, miejsce to może stać się także kolejną atrakcją turystyczną Szydłowa. Znajduje się tu bowiem bardzo ciekawa, wapienna ściana skalna wraz z jaskiniami, która wpisana jest na listę pomników przyrody. W każdym razie, zagospodarowanie tego terenu z pewnością podniesie ogólną atrakcyjność Szydłowa, który z roku na rok staje się coraz ciekawszym miejscem na mapie powiatu staszowskiego i ziemi świętokrzyskiej.

Park w Szydłowie powstanie najpóźniej do 2021 roku. Pieniądze na inwestycję pozyskano z Unii Europejskiej.

AD


Jedna z wizualizacji parku w Szydłowie. Źródło: UMiG Szydłów

Będzie nowe sołectwo w gminie Bogoria?

admin on 24 kwi 2019 - 21:27

Część mieszkańców sołectwa Moszyny w gminie Bogoria wnioskuje o jego podział i wydzielenie nowego sołectwa Rogoźno. Podpisali w tej sprawie petycję i złożyli ją u wójta gminy Marcina Adamczyka. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 25 kwietnia.

- Część mieszkańców obecnego sołectwa Moszyny wnioskuje o to, aby wydzielić nowe sołectwo Rogoźno. Oczywiście jako władza gminy musimy wziąć pod uwagę taką prośbę. Ewentualne utworzenie nowego sołectwa w naszej gminie pociągałoby za sobą wiele skutków, nie tylko finansowych, ale także organizacyjnych dla gminy. Dlatego musimy dobrze to przedyskutować i rozważyć wszystkie możliwości. Zwołujemy specjalne spotkanie, na którym odbędą się konsultacje społeczne. Zapraszamy na nie wszystkich mieszkańców sołectwa Moszyny - komentuje wójt Marcin Adamczyk.

Pełna treść na stronie Echo Dnia

Budowa obwodnicy Staszowa na ostatniej prostej

admin on 12 kwi 2019 - 06:58

Ostatni etap budowy długo wyczekiwanej obwodnicy Staszowa jest już na finiszu. Wkrótce ma być gotowy przejazd przez rzekę Czarna, na pozostałych odcinkach drogi rozpoczęły się już prace wykończeniowe. Jak informują drogowcy, całość powinna być przejezdna w połowie maja. Inwestycja na zdjęciach z drona, których autorem jest Sławomir Rakowski, wygląda imponująco.

Budowa obwodnicy rozpoczęła się w lipcu 2017 roku i według planów miała się zakończyć do 31 października 2018 roku. Tego terminu nie udało się jednak dotrzymać, ponieważ opóźniły się prace związane z budową mostu na rzece Czarnej. Wykonawca tłumaczył, że winę za to - ze względu na brak niektórych dokumentów - ponosi inwestor, czyli Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z kolei drogowcy podnosili argument o niedostatecznej mobilizacji sił po stronie wykonawcy, firmy Fart.

Pełna treść na stronie Echo Dnia

Mieszkańcy regionu odznaczeni za pomoc Żydom

admin on 25 mar 2019 - 19:48

Członkowie rodziny Dajtrowskich z Rytwian w województwie świętokrzyskim zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienia z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrała w imieniu swoich dziadków, mamy i ciotki Anna Garczyńska.

Odznaczenia zostały przyznane za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę w uratowaniu podczas II wojny światowej dwóch rodzin żydowskich, w sumie ośmiu osób.

Historię swojej rodziny pani Anna Garczyńska opowiedziała w jednej z audycji Radia Kielce z cyklu „Polacy ratujący Żydów”: - Moi dziadkowie znali się z rodziną Hauerów, bo moja mama chodziła do nich i dorabiała sobie paląc u nich w szabat w piecu i pomagając. Mama miała wtedy 20 lat.

Autor: Marlena Płaska
Pełna treść na stronie Radio Kielce

Sprawa kopalni siarki w gminie Połaniec

admin on 14 mar 2019 - 20:10

W środę odbyła się 9 sesja nadzwyczajna Rady Miasta w Połańcu. Tematem były planowane na terenie gminy Połaniec kopanie siarki. Na sali starły się dwie strony - szefowie Grupy Azoty Siarkopol Grzybów i przedstawiciele mieszkańców gminy. Rada Miejska dość zgodnie przegłosowała odrzucenie wniosków wnoszonych przez inwestora.

Zobacz zapis transmisji (video)

W porządku obrad znalazły się dwa projekty uchwał:

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXXI/199/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec,

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w Gminie Połaniec.

Autor: TK
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Staszowski PKS po interwencji wypłaca zaległe pensje

admin on 14 mar 2019 - 20:05

Część pieniędzy już dostali, resztę mają zobaczyć na kontach do końca miesiąca – pracownicy staszowskiego PKS-u upomnieli się o zaległe wynagrodzenia, a firma zaczęła wypłacać należności.

Jak informuje Marek Żyła z NSZZ „Solidarność” w staszowskim PKS, rozmowy z prezesem spółki przebiegły pomyślnie.

- Prezes obiecał, że do końca miesiąca zostaną wypłacone pieniądze za styczeń i luty. Liczymy, że tak się stanie. W innym razie będziemy interweniować - przestrzega.

Pracownikom zostały do tej pory wypłacone zaległości z poprzedniego roku. Jak informowaliśmy, PKS w Staszowie łącznie był winny pracownikom około 600 tysięcy złotych. Firma zalegała z wypłatami nawet do pół roku. Chodzi o kwoty rzędu 7-8 tysięcy na jednego pracownika. Sprawa dotyczyła około 75 osób.

Autor: Izabela Mortas
Pełna treść na stronie Radio Kielce

Wypadek w Ossali

admin on 11 mar 2019 - 17:31

25-letni kierowca trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło w poniedziałek przed godziną 14 na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Ossala w gminie Osiek.

- 63-letni kierowca volkswagena podczas zawracania najprawdopodobniej nie zachował bezpieczeństwa i nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku czego zderzył się z dostawczym fordem firmy kurierskiej, prowadzonym przez 25-latka – informuje Artur Majchrzak z biura prasowego świętokrzyskiej policji. Na skutek uderzenia ford wylądował w rowie, a jego kierowca został ranny. Obaj kierujący byli trzeźwi.

Źródło: Echo Dnia

Kalendarz wyborczy do Parlamentu Europejskiego

admin on 28 lut 2019 - 20:50

Ruszyła kampania do Parlamentu Europejskiego. Reprezentantów wybierzemy 26 maja. Warto poznać cały kalendarz wyborczy, aby nie przegapić ważnej daty, np. terminu ogłoszenia kandydatów lub załatwienia formalności uprawniających do głosowania poza miejscem zameldowania. Kalendarz informuje, jak przygotować się do uczestnictwa w wyborach.

Wybory to nie tylko dzień głosowania. To prowadzenie agitacji przez komitety i kandydatów, przygotowania administracji wyborczej i działania podejmowane wcześniej przez wyborców. Kalendarz porządkuje te działania i wskazuje określone prawem daty i terminy, w których powinny być przygotowane m.in. listy kandydatów, spisy wyborców, lokale wyborcze oraz podane do wiadomości publicznej sposoby głosowania w różnych okolicznościach. Im bliżej dnia głosowania, tym bardziej wypełnione obowiązkami będą kolejne tygodnie przygotowań.

Kalendarz wyborczy:

LUTY

25 lutego zarządzenie wyborów przez Prezydenta PR; początek kampanii wyborczej

KWIECIEŃ

8 kwietnia upływa termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej:
a) przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego
b) przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego
c) przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do 11 kwietnia komisarz wyborczy może na wniosek wójta lub rady gminy zmienić siedzibę obwodowej komisji wyborczej
do 16 kwietnia okręgowe komisje wyborcze przyjmują zgłoszenia list kandydatów startujących w wyborach
do 22 kwietnia należy utworzyć odrębne obwody głosowania w miejscach takich jak: szpitale, domy studenckie, domy pomocy społecznej, zakłady karne, areszty
do 26 kwietnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej informację o obwodach głosowania, siedzibach, lokalach obwodowych komisji wyborczych, w tym przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

MAJ

do 6 maja:
a) w przypadku obwodów głosowania za granicą konsulowie informują o obwodach głosowania, siedzibach i lokalach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
b) komisarz wyborczy ma obowiązek poinformować wyborców o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz głosowania przez pełnomocnika. Informacje te są przekazywane pocztowo w postaci druku
c) komisarze wyborczy powołują obwodowe komisje wyborcze
d) gmina sporządza spis wyborców (w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania według miejsca zamieszkania wyborców)
6 maja-20 maja – w tym okresie każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy sporządzającej spis wyborców, czy został w nim uwzględniony
11 maja-24 maja rozpowszechnianie nieodpłatne w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych komitetów wyborczych
do 13 maja wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju (w tym przy użyciu nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a)
do 17 maja wyborca niepełnosprawny składa u wójta gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 21 maja wyborca może składać wniosek do dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (informacja ważna dla przebywających stale lub czasowo poza miejscem zameldowania)
do 21 maja osoba kierująca jednostką, w której tworzy się odrębny obwód głosowania, przekazuje do urzędu gminy wykaz osób uprawnionych do głosowania w tej jednostce
do 23 maja wyborca głosujący za granicą ma prawo zgłoszenia konsulowi wniosku o dopisanie do spisu wyborców
do 24 maja wyborca może uzyskać w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
24 maja, godz. 24.00 zakończenie kampanii wyborczej i początek ciszy wyborczej
26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce

Dla Polski będą to czwarte wybory do Parlamentu Europejskiego. Tym razem, zależy od nich szczególnie wiele: nie tylko kwestie pragmatyczne jak budżet, tempo rozwoju gospodarczego, ale także wybór wartości i kierunek rozwoju Unii Europejskiej.

„Dlatego takie znaczenie ma zaangażowanie wyborców, którzy dotąd nie wykorzystywali w pełni swoich praw. W 2014 roku frekwencja wyniosła niecałe 24%. Niższy wynik był tylko na Słowacji i w Czechach. Miejmy nadzieję, że polityczny spór o to, jaka powinna być Europa, pobudzi jak najwięcej osób do zabrania głosu." – mówi Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos Masz Wybór Fundacji Batorego.

Źródło: Fundacja Batorego

Groził prezydentowi Andrzejowi Dudzie

admin on 21 lut 2019 - 18:40

Staszowscy policjanci zatrzymali 46-letniego mieszkańca gminy Rytwiany, który groził, że zabije Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Do zdarzenia doszło wczoraj. Wówczas po godzinie 21:00, na numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna, który deklarował, że wkrótce popełni zbrodnię - relacjonuje Joanna Szczepaniak z miejscowej Komendy Powiatowej Policji.

- Dyspozytor Wojewódzkiego Centrum Powiadamiana Ratunkowego zaalarmował o tym zgłoszeniu funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Dzisiaj rano został zatrzymany. Był wówczas pod wpływem alkoholu - mówi Joanna Szczepaniak.

Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego, policjanci zabezpieczyli broń gazową, na którą mężczyzna nie miał zezwolenia.

- Podejrzewany, wzorując się na filmach akcji zniszczył kartę i telefon, z którego wykonywał połączenia. Mundurowi ustalili, że mieszkaniec gminy Rytwiany próbował kilkakrotnie dodzwonić się także do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - dodaje Joanna Szczepaniak.

Autor: Monika Miller
Pełna treść na stronie Radio Kielce

Awantura w staszowskim PKS

admin on 20 lut 2019 - 19:44

Napięta sytuacja między pracownikami staszowskiego PKS-u a władzami spółki trwa już od dłuższego czasu. Teraz miarka się przebrała - pracownicy stanowczo domagają się wypłaty zaległych wynagrodzeń i jasnego określenia jak spółka będzie funkcjonowała dalej. Jak dowiedziało się "Echo Dnia" staszowski PKS będzie musiał wypłacić zatrudnionym osobom około 600 tysięcy złotych.

Pracownicy firmy są poważnie zaniepokojeni i oburzeni sytuacją w jakiej się znaleźli. Staszowski PKS jest zadłużony, nie wypłacał im systematycznie całości pensji, a teraz ogłoszono że przetarg na sprzedaż stacji paliw odbędzie się 22 lutego. Zatrudnione osoby w staszowskim PKS - ie proszą aby rzetelnie podawać informacje i twierdzą, że już od około 2 lat są problemy z wypłacaniem pensji - były wypłacane z opóźnieniem i nie w całości. A od około pół roku sytuacja jest według nich naprawdę tragiczna i bardzo niepokojąca.

Autor: ACH
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Mężczyzna stracił część nogi w wypadku

admin on 20 lut 2019 - 19:42

Do poważnego wypadku przy pracy doszło we wtorek krótko przed godziną 12.30 na terenie elektrowni w Połańcu w powiecie staszowskim. 48-letni obchodowy, który wkrótce miał kończyć zmianę, kontrolował maszynę: pionowy przenośnik taśmowy z wygarniaczem.

- Ustalamy jak to się stało, że doszło do nieszczęścia. Mężczyzna stracił część nogi. Urządzenie jest zautomatyzowane, pomieszczenie znajdujące się kilka metrów pod ziemią nie jest monitorowane, nie było żadnych świadków wypadku. Poszkodowany sam zadzwonił do swego przełożonego z informacją o tym, co się stało - przekazywała starszy sierżant Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Autor: Michał Nosal
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Auto rozbite, kierowca w szpitalu. Na liczniku 180 km/h

admin on 11 lut 2019 - 20:16

Nietrzeźwy mieszkaniec gminy Rytwiany rozpędził auto na prostej i stracił nad nim panowanie. Skończyło się wypadkiem. Licznik rozbitego wozu zatrzymał się na 180 kilometrach na godzinę. Przy mężczyźnie policjanci znaleźli susz a w aucie kryształki.

Do wypadku w powiecie staszowskim doszło w niedzielę przed godziną 21. Prostym odcinkiem trasy między Sichowem a Tuklęczą mknęło renault laguna prowadzone przez mieszkającego w pobliżu 24-latka.

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że w miejscowości Tuklęcz mężczyzna stracił panowanie nad kierownicą. Samochód zjechał z drogi, uderzył w drzewo, a potem staranował ogrodzenie posesji. Wskazówka prędkościomierza zatrzymała się na ponad 180 kilometrach na godzinę - przekazywała starszy sierżant Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Pełna treść na stronie Echo Dnia

16-letni piłkarz ze Staszowa w RC Lens

admin on 6 lut 2019 - 20:01

To jest piłkarski hit transferowy w skali Polski. 16-letni zawodnik ze Staszowa Kacper Sadłocha podpisał kontrakt ze słynnym francuskim klubem RC Lens.

- Było bardzo dużo ofert z najlepszych lig Europy, wybraliśmy Lens, bo ten klub ma świetną akademię i syn będzie miał tam znakomite warunki do rozwoju - mówił nam Ernest Sadłocha, tata Kacpra. Kacper Sadłocha to jeden z największych talentów, jakie ostatnio pojawiły się w województwie świętokrzyskim.

Jego tata Ernest też grał w piłkę - w Pogoni Staszów, ale syn przebił już tatę jeśli chodzi o osiągnięcia, bo już w wieku 16 lat grał w pierwszoligowej Stali Mielec. Na koncie ma też 8 występów i 1 bramkę w reprezentacji Polski do 16 lat.

Autor: Dorota Kułaga
Pełna treść na stronie Echo Dnia

Strony