Agroenergia 2020

Jesteśmy instytucją zajmującą się instalacjami fotowoltaicznymi. W najbliższych dniach rozpocznie się tegoroczna edycja wsparcia rolników pod nazwą "AGROENERGIA 2020". Jest to program NFOŚiGW w Warszawie.

Agroenergia