Akcja "Sprzątanie świata" w Gminie Szydłów

W miniony weekend odbyła się w naszej gminie akcja Sprzątania Świata. Jak wiemy jest to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie we wrześniu. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Ogromnie się cieszymy, że tegoroczna akcja w gminie Szydłów okazała się wielkim sukcesem. Do sprzątania włączyły się wszystkie sołectwa naszej gminy. Koordynatorami w każdej wsi zostali sołtysi, którym jeszcze raz serdecznie dziękuję za odbiór artykułów sanitarnych oraz zorganizowanie akcji w swoich miejscowościach. Aktywnie do sprzątania włączyli się również radni z Gacek, Mokrego i Jabłonicy. Jesteśmy wdzięczy nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Szydłowie, którzy przez cały tydzień poprzedzający kulminację akcji sprzątali centrum naszego miasteczka. Pomogli nam również uczniowie Szkoły Podstawowej w Solcu i Gimnazjum w Szydłowie. Aktywnie w akcję włączyli się również pracownicy Urzędu Gminy z wójtem Janem Klamczyńskim na czele.

W ramach projektu, dzięki któremu mogliśmy zrealizować tę inicjatywę zakupiliśmy do sprzątania worki, rękawiczki, zaplanowaliśmy odbiór zebranych odpadów komunalnych. Każda osoba, która zaangażowała się w akcję otrzymała darmowe drzewko liściaste, które mogła zasadzić na własnym podwórku lub innym wybranym miejscu. Jesteśmy wdzięczni za możliwość zakupu sadzonek drzew z Nadleśnictwa Staszów w bardzo korzystnej cenie. Mamy nadzieję, że również za rok posprzątamy naszą gminę z tak wielkim zaangażowaniem.

Maria Stachuczy

Logotypy

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pt. „Jesteśmy aktywni dla ekologii-edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Szydłów” realizowana w ramach Projektu Grantowego „Ekologia i ekoturystyka - promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu na obszarze LGD Białe Ługi" poprzez szereg wydarzeń, działań promujących i pozytywnie wpływających na świadomość mieszkańców z zakresu ekologii” realizowana przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Szydłowie.