Andrzej Tuz zaprzysiężony na Wójta Gminy Szydłów

Dzisiaj, w Urzędzie Gminy odbyła się I sesja Rady Gminy Szydłów na której Andrzej Tuz został zaprzysiężony na Wójta Gminy Szydłów a nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Wybrano także Przewodniczącą i Wiceprze­wo­dniczącego Rady Gminy.

Sesję otworzył Radny Senior Marek Skuza. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Wiesław Urbanowski wręczył czternastu nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze, po czym każdy z radnych złożył ślubowanie. Następnie zaświadczenie o wyborze odebrał Andrzej Tuz – nowo wybrany Wójt Gminy Szydłów. Radny Senior stwierdził prawomocność obrad i przyjęto porządek obrad, po czym przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Szydłów.

Przed wyborami, Starosta Staszowski Michał Skotnicki podziękował za kilkunastoletnią współpracę ustępującemu Wójtowi Janowi Klamczyńskiemu oraz pogratulował nowo wybranemu Wójtowi Andrzejowi Tuzowi, wręczając im obu wiązanki kwiatów.

Na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono dwie kandydatury: Katarzynę Skuzę i Łukasza Gondka. Radni głosowali w sposób tajny. Przewodniczącą Rady Gminy została Katarzyna Skuza, która otrzymała 9 głosów. Na kandydaturę Łukasza Gondka oddano 5 głosów. W tym miejscu prowadzenie obrad przejęła nowo wybrana Przewodnicząca, dziękując za zaufanie i wyrażając nadzieję na pomyślną współpracę pomiędzy radnymi. Następnie radni wybrali Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Zbigniewa Głogowskiego. Otrzymał on jednogłośne poparcie 14 głosami i także podziękował za wybór.

Obejmujący stanowisko Wójt Andrzej Tuz odczytał tekst ślubowania: Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy oraz dodał: Tak mi dopomóż Bóg.

Dotychczasowy Wójt Jan Klamczyński życzył nowej Radzie Gminy i Wójtowi kolejnych milionów na inwestycje w gminie oraz pogratulował wyboru nowemu Wójtowi, Przewodniczącej Rady i Wiceprzewodniczącemu. Skarbnik Alicja Kłonicka, w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Gminy, podziękowała za wspólne lata pracy i współpracę odchodzącemu ze stanowiska Janowi Klamczyńskiemu, wręczając mu kwiaty oraz pamiątkowy grawerton. W imieniu sołtysów podziękowania odchodzącemu Wójtowi złożyła Wanda Niedbała – Sołtys Kotuszowa.

Pani Skarbnik, w imieniu pracowników Urzędu Gminy, pogratulowała nowemu Wójtowi Andrzejowi Tuzowi, wręczając mu kwiaty i życząc owocnej współpracy na rzecz mieszkańców Gminy Szydłów. Wójt Andrzej Tuz podziękował wszystkim, którzy wspierali go w kampanii wyborczej i tym, którzy oddali na niego swój głos. Powiedział, że z pełną pokorą przyjmuje wynik wyborczy jako kredyt zaufania od mieszkańców. Zaznaczył, że postara się nie zawieźć pokładanego w nim zaufania.

Po wystąpieniu Wójta Gminy, Przewodnicząca Katarzyna Skuza zamknęła obrady I sesji RG kadencji 2018-2023.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak