Archeolodzy odkryli nieznane dotąd mury zamkowe!

Zakończyły się badania archeologiczne na zamku w Szydłowie. Ich wyniki są niezwykle ciekawe i zmieniają dotychczasowe wyobrażenia o architekturze południowego budynku zamkowego czyli tzw. „sali rycerskiej.” Dokopano się do nieznanych wcześniej fundamentów zamkowych.

Archeolodzy z Łodzi przyjechali na zaproszenie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, które grant na badania archeologiczne pozyskało z Gminy Szydłów.

Pierwsze po 1999 roku badania archeologiczne zamku w Szydłowie pozwoliły rozpoznać nieznane dotąd relikty murów średniowiecznego pałacu królewskiego (tzw. sali rycerskiej). Odsłonięte w dwóch wykopach relikty datować można na XIV – XVI stulecie. Choć badania wymagają kontynuacji już teraz stwierdzić można, że uczytelnione mury pozwolą w istotny sposób zmienić dotychczasowe sądy na temat architektury pałacu. Podczas prac badawczych zebrano także liczny materiał zabytkowy, który po opracowaniu znajdzie się w szydłowskim muzeum – Skarbczyku.

Miejsce wykopalisk wizytował 30 września Janusz Cedro – świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków. Podczas spotkania podkreślono potrzebę odpowiedniego zabezpieczenia fundamentów zamkowych, bowiem w jednym z wykopów zanotowano liczne ubytki budulca.

Wyniki dotychczasowych badań archeolodzy zaprezentują za kilka miesięcy w Szydłowie podczas popularyzatorskiego spotkania z mieszkańcami. W 2015 r. planowana jest kontynuacja badań archeologicznych w nieco większej skali niż obecnie.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak