Archeolog w Szydłowie vol. 2

Pierwszy dzień badań archeologicznych zaowocował odkryciem bomby lotniczej z okresu II wojny światowej. Centrum Szydłowa zostało ewakuowane, a niewybuchem zajęli się saperzy. W tym odcinku Tomasz Olszacki opowie także o kartuszu z Bramy Zamkowej, w nawiązaniu do odkrycia w wykopie szeląga z czasów Zygmunta III Wazy.