Archeolog w Szydłowie vol. 3

W tym odcinku Tomasz Olszacki opowiada o murze i wkopie fundamentowym, który wspiera tezę o łokietkowym pochodzeniu północnej kamienicy zamku. Pokazuje także niektóre artefakty znalezione na stanowisku: boratynki, późnorenesansowe kafle płytowe, fragmenty flaszek, pucharek dzwonowaty i neolityczny wiórek krzemienny.