Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Logotypy

Szanowni mieszkańcy Gminy Szydłów,

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje o planowanym przystąpieniu do realizacji programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniżej podanymi zapisami programu. Osoby/rodziny zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” prosimy o nawiązanie kontaktu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowie pod numerem tel. 41 35 45 158.

Z uwagi na krótki termin do naboru wniosków prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych do dnia 04.01.2021 r.

Informacje szczegółowe