Będzie remont drogi Gacki – Mokre

Droga powiatowa nr 0036T Gacki – Mokre zostanie wyremontowana na odcinku 4 km 150 m za niemal 2 mln zł.

W dniu 20 maja br. w starostwie staszowskim podpisano umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 0780T i nr 0837T oraz remont drogi powiatowej nr 0036T w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Zadanie 3, o wartości 1 mln 964 tys. 531 zł, dotyczy remontu drogi powiatowej nr 0036T Gacki – Mokre. Inwestycja obejmuje wykonanie wyrównania nawierzchni betonem asfaltowym na długości 4 km 150 m, renowację odwodnienia, wymianę przepustów pod drogą, jak również pod zjazdami z drogi oraz wyprofilowanie pobocza i uzupełnione materiałem kamiennym. W celu poprawy bezpieczeństwa zaplanowano wymianę oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii krawędziowych.

Zadanie jest dofinansowane w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe 20% pochodzi z budżetu Powiatu Staszowskiego i Gminy Szydłów, która współfinansuje to zadanie kwotą 178 tys. zł.

Podpisanie umowy na remont drogi Gacki Mokre

Fot. Paulina Majczak

Umowę na realizację zadania drogowego na terenie Gminy Szydłów, w obecności Starosty Staszowskiego Józefa Żółciaka, Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza, Wicestarosty Leszka Guzala, Radnego Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego Pawła Krakowiaka, podpisali Rafał i Wojciech Szyszkowscy z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Staszowie oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.

Według umowy, termin wykonania prac upływa z dniem 20 listopada br.