Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Brzezinach

W centrum miejscowości Brzeziny oddano do użytku tzw. „bezpieczne przejście dla pieszych”. Była to wspólna inwestycja Powiatu Staszowskiego i Gminy Szydłów.

Zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże w miejscowości Brzeziny” kosztowało 215.900 zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg sfinansowanych zostało 69% inwestycji. Wkład powiatu staszowskiego w realizację ww. inwestycji wynosi 12% i środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałą kwotę, tj. 19%, pokrył samorząd Miasta i Gminy Szydłów.

Zakres robót obejmował wykonanie po obu stronach drogi chodnika na dojściach do przejścia, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie oznakowania poziomego P-10 „Przejście dla pieszych” w technologii grubowarstwowej wraz z wykonaniem progów akustycznych, wykonanie oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący ludzik” wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym, oraz montaż dwóch lamp o zasilaniu hybrydowym (panel fotowoltaiczny + turbina wiatrowa) z czujnikiem zmierzchu.

Wykonawcą robót było DB Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Rytwianach.

Bezpieczne przejście w Brzezinach Gmina Szydłów

Bezpieczne przejście w Brzezinach Gmina Szydłów
W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Starosta Staszowski Józef Żółciak, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Inżynierii Ruchu w PZD Agnieszka Gajda, Członek Zarządu DB Budownictwo Sp. z o.o. Konrad Gądek.