"Bitwa pod Grunwaldem" w Szydłowie

W Jagiellońskim Pałacu Królewskim w Szydłowie umieszczono replikę słynnego obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Ma przypominać o wizycie króla Władysława Jagiełły w Szydłowie w 1410 r., kiedy monarcha podróżował z Krakowa na północ aby rozprawić się z Zakonem Krzyżackim.

Władysław Jagiełło wyruszył z Krakowa na wojnę 8 maja 1410 r. Miesiąc później, 9 czerwca przebywał na zamku w Szydłowie, skąd udał się na Święty Krzyż aby modlić się o wiktorię nad Zakonem Krzyżackim. W dn. 15 lipca 1410 r. na polach Grunwaldu sprzymierzone wojska polsko-litewskie stoczyły z Krzyżakami jedną z największych bitew średniowiecznej Europy.

Uwiecznił ją na swoim monumentalnym obrazie Jan Matejko. Artysta malował go w latach 1872-1878. Oryginał ma rozmiar 4,26 x 9,87 m. Od dzisiaj, pomniejszoną reprodukcję obrazu ok. 1,5 x 3,0 m oglądać można w Jagiellońskim Pałacu Królewskim w Szydłowie.

Szydłów ma niezwykłe związki z pierwszym Jagiellonem. Władysław Jagiełło podczas swego panowania wizytował miasto siedemnaście razy, najwięcej spośród innych polskich królów. Za jego panowania powstał południowy, reprezentacyjny człon zamku królewskiego, zwany obecnie Jagiellońskim Pałacem Królewskim. Wieloletnie badania naukowe pod kierunkiem archeologa Tomasza Olszackiego wykazały, że jest to jedyna na ziemiach polskich, nieprzekształcona w późniejszych wiekach, średniowieczna rezydencja królewska. Zniszczone lub całkowicie przebudowane zostały inne obiekty tego typu, a autentyczną siedzibę królewską z tego okresu, można podziwiać jedynie w Szydłowie. Wiedzę z tego zakresu znakomicie można uzupełnić w powstałym w 2019 r. Muzeum Zamków Królewskich mieszczącym się na dziedzińcu zamkowym w zabytkowym budynku Skarbczyka.

Obydwa obiekty udostępnia do zwiedzania Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. Szczegóły pod adresem www.szydlow.pl/turystyka oraz pod numerem telefonu 41 354 53 13.

Bitwa pod Grunwaldem w Szydłowie

Bitwa pod Grunwaldem w Szydłowie