Bożena Kizińska

Bożena KizińskaBożena Kizińska urodziła się 12 sierpnia 1949 r. w Woli Żyznej. Ukończyła Wyższą Szkołę Nauczycielską w Kielcach i Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. W latach 1960-69 w kieleckim klubie sportowym "Tęcza" uprawiała akrobatykę sportową. Zdobywała tytuły mistrzyni Polski. Wieloletnia nauczycielka w liceum im. Śniadeckiego w Kielcach. Od 2001 r. poseł na Sejm RP. W uzasadnieniu do uchwały Nr XXV/118/2004 Rady Gminy Szydłów w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Szydłów czytamy, iż pani poseł: [...] swoją aktywną działalnością wspiera działalność samorządu Gminnego Gminy Szydłów w kadencji 2002-2006. Dzięki między innymi jej staraniom Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuszowie otrzymała samochód pożarniczy marki "Star 266". Ponadto pozyskane zostały środki finansowe z KG PSP dla OSP w Woli Żyznej i w Korytnicy, a z rezerwy paliwowej Ministerstwa Infrastruktury środki z przeznaczeniem na odnowę dróg w Potoku, Gackach i Mokrem.

Wręczenie statuetki odbyło się 29 sierpnia 2004 r. podczas otwarcia VII Święta Śliwki - Dni Szydłowa.