Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie

Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie
Kotuszów 82
28-225 Szydłów

Prezes Zarządu: Wanda Lubera

KRS: 0000572163
NIP: 8661735843
Regon: 362295851

Data rejestracji: 24.08.2015 r.

Cele działania:
a) ochrona, odtwarzanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i religijnego polski i Europy.
b) promocja pielgrzymowania do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela i każdego pielgrzymowania mającego na celu zbliżenie i zjednoczenie ludów i narodów.
c) promocja kultu Świętego Jakuba starszego apostoła i wartości chrześcijańskich.
d) promocja historii, kultury, tradycji polski i Polaków.
e) organizacja życia społecznego, religijnego i kulturalnego w regionie.
f) działanie na rzecz zjednoczonej, chrześcijańskiej Europy.
g) podejmowanie działań mających na celu rozwój duchowy, religijny i patriotyczny mieszkańców regionu.
h) promocja i działanie na rzecz idei wspólnej Europy.
i) podejmowanie działań na rzecz: bezrobotnych, osób niepełnosprawnych,
pokrzywdzonych, uzależnionych, zagrożonych, doświadczających przemocy oraz dobra i rozwoju mieszkańców regionu.
j) wspieranie i pomoc w wychowaniu dzieci i młodzieży.
k) rozwój wsi, tworzenie miejsc pracy i ochrona środowiska.