Brama Zamkowa

Wejście do szydłowskiego zamku prowadziło przez bramę, która znajdowała się we wschodniej części muru oporowego - od strony miasta. W XVIII w. w miejsce bramy wzniesiono budynek bramny.

Przez budynek Bramy Zamkowej prowadzi przejście na teren dziedzińca zamkowego. Na wschodniej ścianie Bramy Zamkowej podziwiać można barokowy kartusz kamienny z polskim orłem, trzema koronami szwedzkimi i symbolami S III RPMDL, co jest skrótem od Sigismundus III tertius Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae. Świadczy to m.in. o tym, że w miejscu pierwotnej bramy wjazdowej wybudowanej w murze kurtynowym od strony miasta, za panowania Zygmunta III wzniesiono budynek przerobiony w pocz. XIX wieku na siedzibę instytucji miejskich.

Budynek piętrowy, murowany z kamienia, posiada w izbach na parterze sklepienia kolebkowe z lunetami. Istniejący dawniej w przyziemiu przejazd przywrócono w 1963 r. W 2003 r. zamontowano dębowe wrota. W 2006 r. budynek został odnowiony i zaadaptowany na potrzeby turystyczne. Na piętrze znajdują się miejsca noclegowe, zaś w przyziemiu - punkt informacji turystycznej.

Budynek bramny. Szydłów, woj. świętokrzyskie
Budynek Bramy Zamkowej. Fot. P. Walczak